The Last Individual Wish indtager i øjeblikket en vigtig plads i at arrangere en begravelse.
Dette ønske kommer også i stigende grad til udtryk på transportområdet til det endelige hvilested.
Hjemsendelse tilbyder tjenester af høj kvalitet og høj kvalitet inden for begravelse og transport og pleje af den afdøde.
Med stil og som ønsket tager vi os af begravelsen eller transporten til det endelige hvilested.
Hjemsendelse giver begravelser og hjemsendelse til eller fra oprindelseslandet.