The Last Individual Wish har i dag en viktig plass i å arrangere en begravelse.
Dette ønsket blir også i økende grad uttrykt i transportområdet til det endelige hvilestedet.
Hjemsendelse tilbyr tjenester av høy kvalitet og høy kvalitet innen begravelse og transport og omsorg for avdøde.
Med stil og som ønsket tar vi vare på begravelsen eller transporten til det endelige hvilestedet.
Hjemsendelse gir begravelser og hjemsendelse til eller fra opprinnelsesland.