Oude polissen uitvaart zoeken

Oude naam Jaar Nieuwe naam
A & M Levensverzekering (Rotterdam)   Nieuwe Hollandse LLoyd
A & O  Levensverzekeringen   Delta LLoyd
Abbey Leven   Zwolsche Algemeene
Abiezer  Begrafenis Rotterdam  1892 Aegon
ABP Leven   Loyalis
Abri Levensverzekering    Aegon Spaarkas
ABVM   Yarden
A.G. Levensverzekeringen    Amev
A.G. van 1824 1824 Amev
Agis Leven   Delta LLoyd en Monuta
AGO Levensverzekering maatschappij    Aegon
ALBOZ Levensverzekering    Aegon
Algemeen Amsterdamsch Levensverzekering Genootschap  1885 Amev
Algemeen Amsterdamsch Begrafenis Sociëteit  1898 Amev
Algemeen Belang (Anna Paulowna)   RVS
Algemeen Belang (Zunderdorp), Begrafenisfonds   Aegon
Algemeen Beleggings-Consortium   Amev
Algemeen Friesch Begrafenisfonds   Amev
Algemene Friesch Begrafenis fonds Memento Mori  1844 Aegon
Algemeen Nederlandsch Begrafenisfonds (Amsterdam)   RVS 
Algemeen Nederlands Verzekerings fonds   Aegon
Algemeen Nederlandsch Verzekerings fonds (Amsterdam)   RVS 
Algemeen Noord-Hollandsch Mij. van Levensverz.Haarlem  1878 Aegon
Algemeen Ziekenfonds Amsterdam A.Z.A. N.V. Levensverzekerings Mij   Reaal
Algemeen Spaarverzekering, N.V. De Kassen  1916 Amev
Algemeen Utrechtsche Mij. v. Geldelijke Uitkering. na Overlijden   Amev
Algemene Groninger Levensverzekering Mij. 1859 Aegon
Algemene Verzekerings Mij.Adjuto   Goudse
Algemene Nederlands Verz fonds   Aegon
Algemene Nederlandsch Begrafenis fonds (Amsterdam)   RVS
Algemene Nederlandsch Verzekeringsfonds (Amsterdam)   RVS
Algemene Noord-Hollandse Mij van Levensverz (Haarlem) 1878 Aegon
Algemene Ziekenfonds Amsterdam AZA   Reaal
Algemene Ziekenfonds Amsterdam Lev Mij   Reaal
Algemene Begrafenismij (Den Helder ) 1868 Goudse
Algemene Burger Sociëteit Rotterdamse Verzekering Societeit   RVS
Algemene Friesche Levensverzekering-maatschappij   Aegon
Algemene Groninger Levens Mij  1859 Aegon
Algemene Heldersche Verz. Mij. tot uitk. bij overlijden   Goudse
Algemene Levensverz. Bank    Aegon
Algemene Mij. van Levensverz. en Lijfrente   Aegon
Algemene Nederlandse Assurantie Mij  1914 Amev
Algemene Rotterdamsche Coöp Begraf   Stad Rotterdam
Algemene Rotterdamse Ver. ter uitk. van gelden   Aegon
Algemene Spaarverzekering (Den Haag ) 1907 Amev
Algemene Spaarverzekering  1916 Amev
Algemene Utrechtse Mij voor Geld Uitkering na Overlijden   Amev
Alico S.A.   Hooge Huys
Alkmaarse Begrafenisvereniging  1888 Aegon
Ambtenaren en Bed. tot hulp van weduwen (Den Bosch)   Aegon
American Life Euravie Levensverzekeringen   Hooge Huys
Amethyst N.V., Levensverz. Mij.   Amev
Amstelbank  1907 Amev
Amsterdam, Mij van Levensverzekering   Goudse
Amsterdam, N.V. Levensverz. Bank   Amev
Amsterdams R.K. Begrafenisfonds, Stichting Het   Generali
Amsterdamsch Levensverzekering Genootschap   Amev
Amsterdamsche Algem. Verz. Mij. voor uitkeering bij Overlijden   Generali
Amsterdamsche Begrafenis Mij   Amev
Amsterdamsche Begrafenis Sociëteiten, Alg.   Amev
Amsterdamsche Begrafenis, Zieken, en Geneesk. Mij   Amev
Amsterdamsche Mij. van Levensverz. (Afdeling Volksverzekeringen)   Delta LLoyd
Amsterdamsche Mij van Verz op het leven   Aegon
Amsterdamsche Natura   Monuta
Amsterdamsche Verzekeringsbank    Stad Rotterdam
Amstleven   Delta LLoyd
ANBV   Amev
St.Andries (Ubbergen), Begrafenisfonds der Broederschap    Amev
Het Anker, Mij van verzekering,  (Amsterdam) 1911 Amev
Antverpia, Levensverz. Mij.   Amev
Apollonia U.A., Onderlinge Levensverzekering maatschappij   Nationale Nederlanden
Ardanta, B.V.   Amev
Arnhem, Levensverz. Mij.   Aegon
Arnhemsche Verz. Mij.    Delta LLoyd
Arona   Reaal
Assendelft, Begrafenisfonds   Aegon
Assurance Liegeoise S.A. (Nederlandse portefeuille)   Amev
Assurantieconcern Stad Rotterdam anno 1720  1720 ASR
Astra, Levensverz. Mij.   Amev
Atlas Verz.-Mij. (Amsterdam)   Aegon
Aurora Levensverz. Mij. N.V.   Nationaal Spaarfonds
Aurora, Ned.-Indische Ver. tot Onderlinge Verzekering op het Leven   Aegon
Avenir, l’   RVS
Avéro Leven U.A., Onderlinge Verzekeringsmaatschappij   Avero Leven
Avéro Pensioen U.A., Onderlinge Verzekeringsmaatschappij   Avero Pensioen
Bakkersbond, Fonds tot ubo van de Ned (Heemstede)   Nationale Nederlanden
Banketbakkersvereniging, ver weduwenfonds (Den Helder)   RVS
St.Barbara (Amsterdam), Liefdefonds    Amev
St.Barbara (Geleen), Begrafenisfonds   Amev
St.Barbara (Heemskerk), Begrafenisfonds    Hooge Huys
St.Barbara van de Ver. de Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden)    Amev
Barnabas (Amsterdam)   Delta LLoyd
Begin en Einde, (Leeuwarden) Onderling Begrafenisfonds   Aegon
Belangstelling in onze Stadgenooten (Schiedam), Begrafenisfonds   Goudse
Bergen op Zooms begrafenisfonds  1846 Amev
Berkhout, Begrafenisfonds   Aegon
Betaal- en Hulpkas (Amsterdam) 1861 Amev
Beynes, Begrafenisfonds (Haarlem)   RVS
Bid en Werk (Vlaardingen), Werklieden Ver.   Stad Rotterdam
Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barbara   Amev
Bijlhouwersknechts Doodenbus (Utrecht)   Amev
Bisdom Haarlem, fonds ubo (delft 1941)   Nationaal Spaarfonds
Bloemendaalsche Begrafenisfonds, Eerste   Axent / Aegon
Boeren en Tuinders Levensverzekeringen N.V.   Interpolis
Boerhaave, Rouwverzekering der Mij.   Aegon
Boerhaave, Spaarkassen der Onderl. Mij. Spaarkas   Amev
Bondsbelang, Onderlinge Waarborg maatschappij   Axent / Aegon
Bossche Kasse, Begrafenisfonds   Amev
Bouma (Oosterend), Het Onderling Begrafenisfonds P.J.   Aegon
Breda, Begrafenisfonds (1848)   Generali
Broederband, Begrafenisfonds   Amev
Broederhulp, Typografenver. (Nijmegen)   RVS
De Broederlijke Liefdebeurs (Haarlem), Begrafenisbos    Aegon
Brouwershaven, Onderling Begrafenisfonds   Reaal
Burger Voorzorg (Harlingen), Vereeniging   Aegon
Het Burgerlijk Begrafenisfonds (Dordrecht)   Amev
Burgerlijk Begrafenisfonds van 1836   Goudse
Burgerlijk Fonds van Levensverzekeringen   Goudse
Burgerlijke Ambtenaren opgericht in 1875, Levensverzekering  1875 Levob
Centraal Pensioenbureau   Amev
Centrale Arbeiders Verzekerings Bank    Reaal
Centrale Levensverzekering Bank   Amev
Centrale Levensverzekering    Reaal
Centrale Levensverzekeringbank    Reaal
Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond   Reaal
Centrale Spaarkas   Amev
Centrale Spaar- en Verzekering Bank (Sliedrecht)   Amev
St.Chrispijn- of Schoenmakersbus (Delft)   Amev
Cité Vie Nederland, La   Amev
Compagnie Alliance Belge   Amev
Compagnie d’Assurances Générales sur la Vie (Nederlandse portefeuille)   Nationale Nederlanden
Compagnie Française d’Assurances sur la Vie ‘Le Phénix’ (Parijs, Nederlandse portefeuille)   Aegon
Concordia Levensverzekering    Reaal
Confidentia, De   Verzekerings Unie
Constance et Fidèle (Semarang), Uitkeeringsfonds La   Aegon
Continentale Mij. v. Levensverz. en Lijfr. (Driebergen)   Nationale Nederlanden
Coöperatief Verzekeringsfonds   Avero Pensioen
Coöperatieve Levensverzekering  1900 Aegon
Coöperatieve Uitkeerings- en Begrafenis Vereniging (‘s-Gravenhage)   Aegon
Culemborg, Levensverzekering maatschappij   Goudse
CV   Avero Pensioen
Delft en Omstreken, Begrafenisfonds der Stad   Aegon
Denis, de Eerste Ned-Ind. Spaarkas en Levenmij (Bandoeng)   Nationale Nederlanden
DLG Verzekeringen   Unive
Door Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart U.A. (Tiel)   Monuta
Dordrecht, Burgerlijk Begrafenisfonds (1844) 1844 Amev
Dordrecht, Levensverzekering maatschappij   Aegon
Dorpskring Steunt Elkander (Oudeschild)   Aegon
DOS (De Onderlinge Spaarkas)   Amev
Draagt Elkanders Lasten (Assen)   Amev – Ardanta
E.N. (Volksverzekering)   Aegon
E.R.K., N.V. Levensverz. Mij.   Amev
Eagle Star Leven    Falcon Leven
De Econoom,    RVS
De Edele Voorzorg, Begrafenisbeurs    Amev
De Eendracht, Ver. Onderling Begrafenisfonds  (Aalsmeer)   Axent / Aegon
Eendracht Gelders begr. (Nijmegen) 1860 Amev
De Eendracht  Onderlinge Begrafenis Ver. (Kampen)   Generali
De Eendracht (Purmerend)   Aegon
Eendracht en liefde  Begrafenisfonds (Cornjum)   Aegon
Door Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart (Tiel)   Monuta
Eendracht maakt Macht (Avenhorn)   Goudse
Eendracht maakt Macht , Begrafenisfonds (Den Helder)   Hooge Huys
Eendracht maakt macht, Begrafenisfonds (Warder)   Aegon
Eendracht maakt macht, Geld. (Nijmegen) 1845 Amev
Eendracht maakt Macht , Onderling Begrafenisfonds (Zwolle)   RVS
Eendracht maakt Macht, Onderl. Uitkeeringsf. bij Overl. der Ver. van personeel in dienst bij de Rijkswaterstaat onder de zinspreuk   RVS
Eendragt maakt Macht, Fonds    Goudse
Eensgezindheid  Begrafenisfonds (Wormerveer)   RVS
Eerbied voor de ontslapenen  Begrafenisfonds (Breda)   Generali
Eerste Bloemendaalsche Begrafenisfonds   Axent / Aegon
Eerste Hollandse   Generali
Eerste Hollandse Levensverzekering Bank (Amsterdam)   Generali
Eerste Levensverz. m/z geneesk. onderzoek   Aegon
Eerste Nederlandsche   Aegon
Eerste Nederlandsche Verz.-Mij. op het leven en tegen invaliditeit en ongelukken,   Aegon
Eerste Roomsch-Kath. Leven. Mij. (Nijmegen)   Amev
Eerste Rotterdamsche   Nationale Nederlanden
Eigen Hulp (Den Haag)   Aegon
Eigen Hulp, Onderl. Levensverz. (Den Haag) 1879 Aegon
Eigen Woon, Hypothec. Credietb. (‘s-Gravenhage)   Amev
Het Einde bekroont ons Doel (Alkmaar)   Goudse
De Elf Provinciën, De Eerste Ned. Krijgsdienst-, Uitzet- en Levensverz.-Mij   Generali
Elkander tot Steun  Begrafenisfonds (Kruisland)   Amev
St.Eloy  1875 Aegon
Elvia Leven Zwitserse Levensverzekering maatschappij   Nieuwe Hollandse LLoyd
ENNIA Levensverzekering    Aegon
Equitable (Nederlandse portefeuille)   Nationale Nederlanden
Equitable Life Ass. Society of the US (New York)   Nationale Nederlanden
Equity & Law Levensverzekeringen    AXA
FBTO U.A., Onderlinge Levensverzekering maatschappij   FBTO
Fides (Soest), Ned. Levensverz. Bank   Hooge Huys
Flandria Belgisch, N.V. van Levensverz. en Lijfrente   Amev
Fonds De Roever   RVS
Fonds v.d. Kon. Bond v Oud-Onderofficieren   Aegon
Fonds steun bij Overlijden van de Stichting Voorzieningsfonds voor Schoenmakerspatroons en Schoenwinkeliers te ‘s-Gravenhage   Aegon
Fonds tot uitk. van Begrafeniskosten (Moordrecht)   Amev
Fonds tot uitkeering bij overlijden van den Bond van Inspecteurs bij de Rotterdamsche Politie   Hooge Huys
Fonds v.d. Kon. Ned. Bond van Oud-Onderofficieren, afdeling Amersfoort   Aegon
Francke en De Meester Fonds   RVS
Friesch Hollandsche Levensverz. Bank (Bolsward)   RVS
Gan Vie, Compagnie Française d’Assurances sur la Vie   AXA
Gedenk te sterven (Gouda) 1771 Amev
Gedenk te sterven  Begrafenisbus onder de zinspreuk (Makkum)   Aegon
Geheelonthouders levensverz mij (GOLM)    Amev
Geldersche Broederschap (Leiden)   Goudse
Gelduitzetting (Loon op Zand)   Nationaal Spaarfonds
Geneeskundig Weduwenfonds   Aegon
Generale Levensverzekeringsbank   Amev
Genot door voorzorg   Amev
Gerechtsdeurwaarders (Leeuwarden)   Aegon
Gildefonds (Amsterdam) 1936 Axent / Aegon
Glas loopt ras, Mijn (Haarlem)   RVS
Globe (Den Haag) 1903 Goudse
De Globe   Goudse
De Goede Voorzorg (Schiermonnikoog), Pensioenfonds    Aegon
Gorinchem, Begrafenisfonds   Stad Rotterdam
Gorinchemse Onderlinge Verz. Mij.   Stad Rotterdam
‘s-Gravenhaagsch verzekerings fonds 1897 Aegon
‘s-Gravenhaagsche Levensverz mij 1918 Amev
‘s-Gravenhage, Alg. Mij. van Verzekeringen   Amev
Gresham Life Assurance Society Ltd. (Nederlandse portefeuille)   Amev
Groene Land   Zilveren Kruis / Yarden
Groep Josi Levensverzekeringsmaatschappij    Zurich
Groningse Levensverzekeringsmaatschappij   Ned Verzekeringsgroep Leven
Groot Amsterdam   Nationale Nederlanden
Groot Bossche van 1838 1838 Amev
Groot Noordhollands begrafenisfonds (De Rijp) 1845 Aegon
Groot-Noordhollandse van 1845 1845 Aegon
Groot-Noordhollandsche Ver. van Levensverz. en Lijfrente   Aegon
Groot-Schermer, Begrafenisfonds   Aegon
H.V.S. van 1808 1808 Royal / Sun Alliance
H.V.S., N.V. Beleggings Mij.   Aegon
H.W.N., Uitkeeringsfonds bij overlijden   RVS
Haagleven N.V., Levensverzekeringmaatschappij   DELA
Haagsche Verz. Sociëteit   Aegon
Bisdom Haarlem, Fonds UBO (Delft) 1914 Nationaal Spaarfonds
Haarlem van 1873 N.V. Levensverz. Mij.   Goudse
Haarlemse Leven   Axent / Aegon
Haarlemsche Begrafenis Sociëteit   Goudse
Onderlinge Haarlemsche Levensverz. Mij.   Axent / Aegon
Hasco   Delta LLoyd
Hasselt, Onderling Begrafenisfonds   Aegon
HAV Bank, N.V. Levensverzekering-maatschappij   Amev
Heden ik, morgen gij (‘s-Gravenhage), Begrafenisfonds   Generali
Helder N.V. Volksverz. Mij.   Goudse
Heldersche Verz. Mij. ‘De Onderneming’, waaronder ‘Memento Mori’   Amev
Hellevoetsluis, Begrafenisbus   Aegon
Helpt Elkander (De Hen) Leven   Reaal
Helpt Elkander (Kampen), Fonds van Onderofficieren   Aegon
Helpt Elkander (Nijmegen), Verzekering.   Aegon
Helpt Elkander (Sexbierum), Begrafenisfonds   Aegon
Helpt Elkander (‘s-Gravenhage), Levensverz.-Mij.   Aegon
Helpt Elkander (Zaandam), Fonds van   Aegon
Helpt U Zelven (Lochem), Begrafenisfonds   Amev
Helvetia Levensverzekering    Zurich
Hengelo, Begrafenis Onderlinge   Aegon
Holda, Verz. Mij.   Aegon
De Holland , Mij. van Verz. op het Leven en bij Ziekte (‘s-Gravenhage)   Generali
Holland, N.V. Levensverz. Mij.   Amev
Holland van 1859, NV Verz Mij 1859 Amev
Holland-Amerika, Levens-, Inval- en Renteverz.-Mij.   Amev
Hollandia (Delft)   RVS
Hollandsch Utrechtsche Verz. Mij.   Amev
Hollandsche Algemene Verz Bank (HAV)   Amev
Hollandsche Assurantie Compagnie van 1919 1919 Aegon
Hollandsche Mij van Levensverzekering (Haarlem) 1863 Aegon
Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen   Delta LLoyd
Hollandsche Spaarverzekering Mij   Amev
Hollandse Verz Mij   Axent / Aegon
Hooge Huys Levensverzekeringen van 1891 1891 Hooge Huys
Hoogkarspel, Begrafenisfonds   Hooge Huys
Hoop, ‘s Gravenhaagsche Coöp. Bakkerij- en Verbruiksver.   Aegon
Hoorn, Onderl. Levensverz. Mij.   Goudse
Hoornsch Begrafenisfonds, Levensverz mij  1914 Amev
Horlogemakers Afdeeling Uitkeering bij overlijden van den Nederlandschen Bond van   Hooge Huys
Hulp door Eendracht, weduwenfonds   RVS
Hulp in nood, Alg. levensverz ubo (Rotterdam) 1885 Aegon
Hulp in nood na den dood  Begrafenisfonds (Rotterdam),   RVS
Hulp leenigt den nood, Begrafenisfonds (Rotterdam)   Amev
Ideaal Spaarkas (Utrecht)   Verzekerings Unie
Ieders Voordeel (Groningen), Begrafenisfonds Een   Aegon
IJsselmonde, Plattelands Begrafenisfonds   Amev
Inspecteurs bij de Rotterdamsche politie, fonds tot ubo   Hooge Huys
Intercontinentale Levensverzekering mij ILM (Amsterdam) 1966 Zwolsche Algemeene
Intermed Levensverzekeringen N.V.   Zilveren Kruis
Intern. Verz.-Mij. N.V.   Legal / General
Jan Truyenfonds   Interpolis
St.Joannes de Deo , Fonds voor uitkering bij overlijden (Den Helder)   Amev
Johan de Witt, N.V. Verzekeringsmaatschappij   Amev
Johan de Witt, Raadpensionaris   Generali
St.Johannes de Deo, Onderlinge Mij Leven   Reaal
Johannes, Vereniging (Utrecht)   Aegon
Jong Nederland, Verzekering Bank (Amsterdam) 1909 Amev
Josef , Onderlinge Begrafenisbond (Zaandam)   Aegon
St.Joseph, Genootschap    Hooge Huys
St.Joseph, Overijss/Geld Begraf Verz voor Katholieken (Enschede)   Levob
Josi Levensverz Mij NV, Groep   Zurich
Juventus, onderl. Verz mij (Amsterdam) 1887 Goudse
Vereniging van Kantoorbedienden (Dordrecht)   Aegon
Vereniging van Kantoorbedienden (Rotterdam)   Nationale Nederlanden
Kantoorbedienden, Onderlinge maatschappij Fonds der Vereeniging van   Aegon
Kennemerland, Alg. maatschappij v. Verz. op het leven   Amev
Kerkrade, Prot. Kerk. Begrafenis Ver.   RVS
Kloppersingel Utrecht   Monuta
Kollectantengezelschap, alg Ned (Groningen)   Aegon
Kooger Doodenbos   RVS
Kosmos (Zeist), Verzekeringsbank   Nationale Nederlanden
Krommenie, Onderling Begrafenisfonds   Aegon
Kwadijk, Begrafenisfonds   Amev
Leeft en Zorgt (Rotterdam), Algemeen Begrafenisfonds   Amev
Leidsche Levensverz. Mij.   RVS
Leidsche Mij. van verz. op het leven   RVS
Let op Uw Einde (Charlois)   Aegon
Let op Uw Einde (Rotterdam)   Aegon
Let op Uw Einde, Utrechtsch Begrafenisfonds   Amev
Liefde en Eendracht, Begrafenis Vereeniging  (Midlum)   Aegon
Liefde en Eendracht, Onderling Begrafenisfonds (Ried)   Aegon
Linnenweversbus (Delft)   Amev
Lumen et Cibus  St Barbara/Bijenkorf (Leeuwarden)   Amev
De Maas,  Levensverz. Mij.    Amev
maatschappij tot uitkering bij Overlijden   Amev
maatschappij van Onderl. Levensverz. (Amsterdam) 1848 Goudse
maatschappij van Levensverz. (Rotterdam)   Aegon
maatschappij van Onderlinge Levensverz. (Amsterdam)   Aegon
maatschappij van Voorzorg   Amersfoortse
Machpela, Onderlinge Levensverz. Mij. (‘s-Gravenzande)   Axent / Aegon
Maliesingel, Utrecht   Axent / Aegon
Meander Zorg   Nationale Nederlanden
Meisjes, Vrouwen en Weduwenfonds, Algemeen   Aegon
Melissant, Onderling Begrafenisfonds   Amev
Memento Mori (Den Helder) 1902 Amev
Memento Mori, Alg. Friesch Begrafenisfonds   Aegon
Memento Mori, Begrafenisvereniging (Rotterdam)   Aegon
Memento Mori, Spaar- en Begraf.bus (Dordrecht)   Aegon
Mercator Leven   FALCON Leven
Mercurius, Handelsreizigersverzekeringen.(Groningen)   Nationale Nederlanden
Metallicus, Pensioenverzekeringsmaatschappij   Ohra
acob Meyersfonds   Aegon
St.Michiels of Bezemmakersbus   Amev
Middelburgsch Begrafenisfonds   Amev
Middelie, Begrafenisfonds   Aegon
Middenstandsfonds, Eerste Ned. (Den Haag)   Aegon
Militaire Verzekerings-vereeniging   RVS
Militairen beneden de rang van Officier   RVS
Minerva (Antwerpen)   Hooge Huys
Moira, Verzekeringsbank   Axent / Aegon
Mortier, Fonds   Aegon
N.V. Levensverzekering maatschappij   Hooge Huys
Nationaal Uitvaart Fonds (Amsterdam) 1952 Nationaal Spaarfonds
Nationale Crediet Vereniging NCV   Goudse
Nationale Levensverz. Bank (Rotterdam), afdeling Volksverzekering (maandpremie)   RVS
Nationale Levensverz. Bank (Rotterdam), afdeling Volksverzekering (weekpremie)   Amev
Nationale Levensverz. Bank N.V. (Rotterdam)   Nationale Nederlanden
Nationale Onderlinge Spaarkas   Amev
De Nationale Spaarkas, De Eerste Ned. Kapitaal en Rente-verz. Mij.    Generali
Nationale, Compagnie Anonyme d’Assurances sur la Vie, La (Nederlandse portefeuille)   Nationale Nederlanden
NCV en NCV/NSL   Goudse
Nederland, Levens- en volksverzekering Bank (Bergen op Zoom) 1914 Generali
Nederland, NV Verz op het Leven (Amsterdam) 1858 Aegon
Nederland, Vennootschap   Aegon
De Nederlanden van 1845, Levensverzekering maatschappij  1845 Nationale Nederlanden
De Nederlanden van 1870, Levensverz. Mij  1870 Generali
De Nederlanden van 1883, Verzekerings Bank 1883 Amev
Nederlanden van 1889, 1903, 1904, enz   Generali
Nederlanden, Alg. Uitkeringssoc. (Rotterdam) 1870 Amev
Nederlanden, Onderlinge Mij. van Verz. De (portefeuille te Haarlem)   Hooge Huys
Nederlands Protestants Uitvaartfonds   Axent / Aegon
Nederlandsch Alg. onderl. begrafenisfonds (Den Haag)   Amev
Nederlandsch Nationale Werkliedenver. (Den Helder)   Goudse
Nederlandsch Werkliedenfonds   Aegon
Nederlandsche Algemeene (‘s-Gravenhage)   Amev
Nederlandsche Algemeene Verzekerings Bank   Aegon
Nederlandsche Bank van Verzekering   Amev
Nederlandsche Bank van Levensverz. (Rotterdam) 1904 Amev
Nederlandsche Banketbakkersver (Den Helder)   RVS
Nederlandsche Crediet en Assurantie Mij.   Amev
Nederlandsche Handelsreizigers Vereeniging    Reaal
Nederlandsche Leven, Zieken- en Begrafenisfonds   Amev
Nederlandsche Levensverz. en Lijfrentebank   Amev
Nederlandsche Lloyd Levensverzekering    Delta LLoyd
Nederlandsche maatschappij van Leven en Lijfrente (Utrecht)   Aegon
Nederlandsche maatschappij van Verzekering   Amev
Nederlandsche maatschappij van Verzekering en Ziekenkas   Amev
Nederlandsche Nationale Werklieden Vereeniging (Den Helder)   Goudse
Nederlandsche Pens.verz. voor werklieden  1883 Aegon
Nederlandsche Spaarbank (Utrecht) Kassen 1919 tot en met 1922  1919 Amev
Nederlandsche Spaarkas (Utrecht)   Goudse
De Nederlandsche Spaarkas    Nationale Nederlanden
Nederlandsche Spaarverz. van Katholieken (Amsterdam)   Hooge Huys
Nederlandsche Spoorwegen (Amsterdam)   Amev
De Nederlandsche van 1894 1894 RVS
Nederlandsche Vereeniging van Artsen-Automobilisten   VVAA
De Nederlandsche Verzekeringsbank   Amev
Nederlandsche Verzekering maatschappij (Utrecht 1868/1887)   Generali
Nederlandsche Volksverz. bank (Amsterdam) 1908 Hooge Huys
Nederlandsche Zieken- en Begrafenis-maatschappij (‘s-Gravenhage)   Aegon
Nederlandse Leeuw (Den Haag) 1907 Amev
Nederlands-Indische Levensv.- en Lijfrente-maatschappij   Aegon
Neerlandia, Levensverz. Mij.   Generali
New York (Ned Portefeuille)   Generali
Nieuw Rotterdam Leven    AXA
Nieuw Welgelegen    Generali
Nieuwe Eerste Ned. Verzekeringsbank   Aegon
Nieuwe Haagse verzekerings societeit 1901 Aegon
Nieuwe Sociëteit van Voorzorg, Begrafenisfonds (Leiden)   Generali
Nijmegen, Levensverzekering maatschappij   Amev
Nillmij van 1859, N.V. Levensverzekeringmaatschappij 1859 Aegon
NOG/De Jong U.A.   Hooge Huys
NOG/De Jong U.A., Onderlinge Levensverzekering maatschappij   Hooge Huys
Nooden Begrafenisfonds   Ned Verzekeringsgroep
Noord Braband Waalwijk   Nationaal Spaarfonds
Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds  1892 Nationaal Spaarfonds
Noord Brabant (Handelsreizigers te Tilburg)   Amev
Noord Hollandsch Begrafenisfonds (Haarlem) 1873 Goudse
Noord Hollandsche Begrafenisfonds (Hilversum)   Hooge Huys
Noord Hollandsche Ond Mij van Levensverzekeringen  1919 RVS
Noord- en Zuid-Hollandsch Begrafenisfonds (Amsterdam)   Aegon
Noord- en Zuid-Nederl. Levensverzekerings Bank   Amev
Noord-Brabant, Handelsreizigersvereeniging   Amev
Noord-Brabantsch Werkliedenfonds   Aegon
Noorden, Levensverz. Mij. Het   Generali
Noorder Spaar- en Levensverzekeringmaatschappij   Goudse
Noord-Hollandsche Levensverzekering-maatschappij    Hooge Huys
Noord-Hollandsche Onderlinge Mij. van Levensverz.   RVS
Norwich Union Life Insurance Society (Nederlandse portefeuille)   Nationale Nederlanden
NOVO-Leven U.A., Onderlinge Levensverzekering maatschappij   Unive
NRG London Levensherverzekering maatschappij    Alhermij
Nut der maatschappij   Amev
Nut van het Algemeen (Kampen), Begrafenisfonds der Mij   RVS
Nut van het Algemeen (Leerdam), Begrafenisfonds    Aegon
Nut van het Algemeen (‘s-Gravenhage), Begrafenisfonds   Amev
Nut van het Algemeen (Zierikzee)   Nationaal Spaarfonds
Nuts Levensverzekering van 1848  1848 VSB
NV Levensverzekering maatschappij Eerste Hollandsche   Generali
NVG Levensverzekeringmaatschappij    Ned Verzekeringsgroep
NVS   Nieuwe Hollandse  LLoyd
O.H.V.M. (Amsterdam)   Axent / Aegon
OBF U.A., Onderlinge Levensverzekering maatschappij   Avero Leven
Officiers Ver. tot onderlinge Onderst. van nagelaten betr. (Bandoeng)   Aegon
Oldambt, Volksverzekeringsbank   Amev
Olva, Levensverz. Mij.   Amev
Olveh van 1879, Onderling Levensverz. Genootschap De   Aegon
Onderling Begrafenisfonds U.A.   Interpolis
Onderling Belang (Oude Tonge), Begrafenisfonds   Reaal
Onderling Belang (Leiden)   Nationaal Spaarfonds
Onderling Belang voor Landsmeer, Den Ilp en Purmerend (Den Ilp), Begrafenisfonds   Aegon
Onderling Boerenverzekeringsfonds   Avero Leven
Onderling Hulpbetoon   Amev
Onderling Hulpbetoon (Batavia), Onderwijzersfonds   Aegon
Het Onderling Levensverzekering-Genootschap,  (De Olveh van 1879) 1879 Aegon
Onderling Ondersteuningsfonds (Semarang)   Aegon
Onderling Oosterhouts Begrafenisfonds   Goudse
Onderling verzorgd, Vennootschap   RVS
Onderlinge Begrafenis Vereeniging   Aegon
Onderlinge Broederschap (‘s-Hertogenbosch)   Aegon
Onderlinge Hulp (Enschede)   Amev
Onderlinge Hulp  Begrafenisfonds (Minnertsga)   Aegon
Onderlinge Hulp (Ursum)   Goudse
Onderlinge Hulp Antillen (Enschede)   Amev
Onderlinge Levensverzekering maatschappij   Hooge Huys
Onderlinge Middenstands Levensverz. Mij. (‘s-Gravenhage)   Nationaal Spaarfonds
Onderlinge Spaarkas vh Koninkrijk der Nederlanden   Amev
Onderlinge Steun Levensverzekering   Aegon
Onderlinge Steun, Vereeniging voor personeel in Overheidsdienst   RVS
Onderlinge Uitkeeringen en Lijfrentekas (Zwolle)   Aegon
Onderlinge Uitkeeringskas (Loon op Zand)   Nationaal Spaarfonds
Onderlinge Vereeniging tot geldelijke uitkeering bij overlijden(Rotterdam)   Aegon
Onderlinge Verz. mij. tot UBO (Den Haag) 1836 Goudse
Onderlinge Voorzorg (Amersfoort),   Levob
Onderlinge Voorzorg is nuttig (Tzummarum), Begrafenisfonds   Aegon
Het Ondersteuningsfonds (Yerseke)   RVS
Onderwijzers in de Provincie Drenthe   Goudse
Onderwijzers in de Provincie Friesland   Aegon
Ons Aller Belang (Bandoeng), Ondersteuningsfonds   Levob
Ons Belang, Levensverzekering    Levob
Ontslapenen gewijd, Aan de (Bergen op Zoom) 1846 Amev
Ontslapenen gewijd, Aan de (Breda) 1848 Generali
Ooltgensplaat, Begrafenisfonds   Goudse
Oosten   NVG
Oosterhouts Begrafenisfonds   Goudse
Oost-Graftdijk, Begrafenisfonds   Aegon
Oostwoud, Begrafenisfonds   Aegon
Oostzaan van 1887 1887 Aegon
Oranje-Nassau Levensverzekering (Amsterdam) 1895 Nationale Nederlanden
Organistenvereniging, Nederland   Goudse
Oud Onderofficieren, Fonds   Aegon
Oude Haagsche van 1836 1836 Goudse
Oude Zwolsche van 1895 1895 Aegon
Oudkarspel, Begrafenisfonds   Aegon
OVAS (Overlijdensfonds Amsterdamse Slagers)   Aegon
Overflakkee en Goedereede   Amev
Overijssels Uitkeeringsfonds (Zwolle)   Amev
Pantheon (Meppel)    Yarden
Patria Levensverzekeringsbank    Generali
Patrimonium (Kampen), Begrafenisfonds   Aegon
Patrimonium (Zwolle)   Amev
Patrimonium, Onderling Begrafenisfonds (Jaarsveld)   RVS
PCU (Eindhoven)   Nuva
Pensioenrisico   Centraal Beheer
Petrus en Paulus (Soest)   Verzekerings Unie
St.Petrus, Verzekerings maatschappij    Amev
Pharus van 1919, Levensverzekerings maatschappij 1919 Amev
Phénix (Ned), Compagnie Française d’Ass. sur la Vie, Le   Aegon
Philantroop (Bolsward)   RVS
De Philantroop, Algemene Levensverzekerings maatschappij   RVS
Phoenix (Rotterdam) 1896 Amev
Phoenix, Levensverzekerings Mij. (Nederlandse portefeuille)   Generali
Piëtas, Levensverzekering maatschappij 1861 Amev
Plattelands Begrafenisfonds (IJsselmonde) 1847 Amev
Plicht tot Recht (PTT-personeel Doorn)   Goudse
Precautia   Amev
Predikanten Weduwen en Wezenbeurs (Amsterdam) 1910 Aegon
Probité Levensverzekerings maatschappij (Alkmaar) 1884 Aegon
Protestantsche Belangen   Amev
Providentia   Amev
Providentia, Handelsreizigersvereeniging (Amsterdam)   RVS
Providentia, Levensverzekering maatschappij UAP (Eindhoven)   AXA
Prudentia Levensverzekeringen 1863 Aegon
Prudential Leven    Fairgo
PTT (Post, Telegraaf en Telefoonpersoneel in Nederland)(Amsterdam) 1835 Amev
Purmer, Begrafenisfonds   Aegon
RCL   Stad Rotterdam
Reaal Pensioenverzekering (Utrecht)   Reaal
Red U zelven (Grootebroek), Begrafenisfonds   Generali
Reposa   Axent / Aegon
Residentia   Aegon
ROL   Stad Rotterdam
Römerfonds (Utrecht)   Aegon
Rotterdam, Levensverzekerings Bank 1894 Generali
Rotterdamsche Assurantie Comp.   Royal
Rotterdamsche Coöperatieve Vereniging voor Levensverzekeringen   Stad Rotterdam
Rotterdamsche Levensverzekerings maatschappij en Voorschotbank  1893 Amev
Rotterdamsche Levensverzekerings maatschappij   Amev
Rotterdamsche Onderlinge maatschappij van Levensverzekeringen. 1885 Stad Rotterdam
Rotterdamsche Societeit tot geldelijke Uitkering Bij Overlijden 1844 NVG 
Rotterdamsche Verzekerings Bank   RVS
Rotterdamsche Verzekerings Bank  1898 Stad Rotterdam
Rotterdamsche Verzekerings Bank  1902 RVS
Rotterdamsche Verzekerings Sociëteiten   RVS
Saaiwerkers of Vlaamsche Bus (Delft)   Amev
Samenwerkende Spaarkassen NCW-NSL   Goudse
S.B.O. Personeel der Nederlandsche Spoorwegen   Amev
Schildersbegrafenisfonds   Aegon
Bond van Nederlandsche.Schilderspatroons   Amersfoortse
Schoenmakersbus   Amev
Seguridat   Nationale Nederlanden
Securitas, Levensverzekerings Mij.   Nationale Nederlanden
Sommelsdijk, Begrafenisfonds 1839 Goudse
Sommelsdijksche Levensverzekerings Mij. 1913 Goudse
Spaarkas voor Belegging in RK Kerkelijke Leningen   Spaarbeleg
Spierdijk, Begrafenisfonds   Hooge Huys
Standaard  1906 Goudse
De Sterfbos’ (Uitgeest), Begrafenissociëteit    Aegon
Het Sticht, Verzekeringsbank 1898 Generali
Sun Alliance   Royal / SunAlliance
SWS maatschappij voor Verzekerd Sparen    Goudse
Temperament des Humaniteit (Den Haag) 1914 Amev
Terminus, Begrafenisonderneming (Amsterdam)   RVS
Tilburgsch Begrafenisfonds   Generali
Tilburgsche Verzekerings Mij. 1901 Amev
Tilburgsche Verzekeringsbank en Voorzorg   Amev
Tiel Utrecht-Goudse   Goudse
Timmermansbegrafenisfonds (Hoorn)   Aegon
De Toekomst (Antwerpen), Levensverzekering Mij.    Hooge Huys
Toevlucht in den Nood (Leiden)   Aegon
Tot aller welzijn (Delft)   Aegon
Tot hulp der mensheid, Zieken- en begrafenisrisico (Leiden) 1846 RVS
Tot Nut der maatshappij (Den Haag)   Amev
Tot Nut en Voordeel (Delft)   Aegon
Tot Nut en Voordeel (Rotterdam)   RVS
Tot Nut en Voorzorg (Rotterdam) 1856 RVS
Tot Nut van ‘t Algemeen (Den Haag) 1833 Amev
Tot Nut van ‘t Algemeen (Kampen)   RVS
Tot Nut van ‘t Algemeen (Leerdam)   Ned Verzekeringsgroep
Tot Nut van ‘t Algemeen (Rotterdam) 1846 Ned Verzekeringsgroep
Tot Nut van ‘t Algemeen (Zierikzee)   Aegon
Tot Nut van ‘t Algemeen (Zutphen)   RVS
Tot Nut van ‘t Algemeen (Zwolle)   Aegon
Tot Voorzorg   Amev
Tot Voorzorg, Alg. Burger Sociëteit (België)   Amev
Tot Voorzorg, Alg. Burger sociëteit (Rotterdam)   RVS
Tot voorzorg van het Algemeen (Zwolle)   Goudse
Jan Truyenfonds 1918 Interpolis
Twee Verenigde Verzekerings maatschappijen (Amsterdam) 1902 Aegon
Tweede Hollandsche Mij. van Levensverzekeringen (Haarlem) 1878 Aegon
Twenteleven , Levensverzekering maatschappij   Levob
Twentsch Geldersche Verzekerings Bank (Arnhem)   RVS
UBO (Uitkering bij overlijden)(Utrecht)   Axent / Aegon
UBO (Utrecht)   Amev
UBO (Wemeldingen)   Goudse
UBO (Wijdenes en Oosterleek)   RVS
UBO Scholen Bisdom Haarlem (Heemstede)   Hooge Huys
UBO Ned. Rijkstelegraaf   Axent / Aegon
UBO Fonds van de Nederl. Bakkersbond   Nationale Nederlanden
UBO, N.V. Levensverzekering maatschappij   Axent / Aegon
Uit Voorzorg   Amev
Uit Voorzorg (Middelburg), Begrafenismij.   Amev
Uit Voorzorg (Rotterdam) 1844 Amev
Uitkeeringskas Vereeniging van Gerechtsdeurwaarders (Amsterdam)   Aegon
Unilife Assurance Group   Legal / General
Union (Parijs)   AXA
Union London (Onderdeel van Commercial Union)   Delta LLoyd
Unitas (Den Hoorn)   Aegon
Ursem, Begrafenisfonds   Goudse
Utrecht, Levensverzekering maatschappij   Amev
Utrechtsch Begrafenisfonds   RVS
Utrechtsche Assurantiemij   Amev
Utrechtsche Levensverzekering Mij. (Indische portefeuille)   Delta LLoyd
Utrechtsche Levensverzekering Mij.   Amev
Utrechtsche Sociëteit voor Levensverzekeringen   Amev
Utrechtsche Verzekerings Bank   Nieuwe Hollandse LLoyd
Veenkoloniale Levensverzekering maatschappij (Veendam)   RVS
Vemaco (Verzekerings mij. der verbruikerscoöperatie)   Reaal
De twee Vereenigde Verzekerings maatschappijen    Aegon
Verenigde Verzekerings Sociëteiten Unilife   Aegon
Vero Pensioenverzekering Mij.(Rotterdam)   Ohra
Vesta maatschappij van Levensverzekering (Arnhem) 1893 RVS
Victoria  Verzekeringsbank   RVS
Victoria Berlin (Nederlands Verzekerden) (Berlijn)   Nationale Nederlanden
Victoria-Vesta Levensverzekering Mij   RVS
Vie d’ Or   Levob
Vios Werklieden Vereeniging   Amev
Vios (Winschoten)   Amev
Vita Levensverzekering   Zurich
Vitalis Levensverzekering maatschappij 1886 Amev
Vlissingsch Onderling Begrafenisfonds   Goudse
Vlissingsche Begrafenisfonds   Amev
De Volharding  (Rotterdam )(Den-Haag) 1892 RVS
Voor en Door het Volk (Haarlem)   Aegon
Voordeel (Haren)   Aegon
Vooruit (Leiden)   Reaal
Vooruitgang (Amsterdam) 1893 Stad Rotterdam
V.V.M. (Verenigde Verzekerings maatschappijen)   Amev
Societeit de Voorzorg (Amsterdam) 1836 RVS
Voorzorg (1888), Noord Brabantsch Meiereisch Begrafenisfonds   Amev
Voorzorg, Verzekering bij overlijden  1895 Amev
Voorzorg en Steun des Ouderdoms (Groningen)   Aegon
Voorzorg is plicht (Lekkum), Begrafenisfonds   Aegon
De Vrijwillige Bijeenkomst , Begrafenisbus (Haarlem)   Goudse
Vrijwillige Liefde Compagnie (Haarlem)   Goudse
Vrijwillige Liefdebeurs (Haarlem)   Onderlinge 
Waarborg (Rotterdam) 1913 Conservatrix
Waarborg (Utrecht) 1868 Generali
De Waarborg, Levensverzekering Mij. (Den-Haag) 1910 Amev
Warder, Begrafenisfonds   Aegon
Warmoeziers en Alg. Begr. Bos (Haarlem)   Goudse
Weduwefonds, Vereeniging (onderafdeeling van de Ned. Bakkersvereeniging tot Onderlinge ondersteuning bij overlijden)   RVS
Weduwen- en Weezenbeurs der Onderwijzers in Friesland   Aegon
Weduwenbeurs (Bolsward)   Aegon
Weduwenbeurs van den Chr. Werkmansbond   Axent / Aegon
Weduwenfonds en Suppletiekas van den Chr. Werkmansbond   Axent / Aegon
Welzijn voor Allen (Amsterdam ) 1885 Amev
Wemeldinge   Goudse
Wereld (Dordrecht)   Amev
Werklieden (Leiden)   NSF Nationaal Spaarfonds
Nederlandsch Werkliedenfonds (Den Haag)   Aegon
Werkmansbond (Bloemendaal) 1904 Axent / Aegon
Werkmansbond (Haarlem)   Axent / Aegon
Werkmansbond (Rotterdam)   Axent / Aegon
Werkmansbond (Utrecht)   Axent / Aegon
Werkmansbond, weduwenfonds (Utrecht)   RVS
West-Friesch Begrafenisfonds (Hoorn) 1917 Hooge Huys
Westzaan,,Begrafenisfonds   Aegon
Wij leven om te zorgen (Rotterdam)   Aegon
Wijdenes en Oosterleek   RVS
St.Willibrordus, Nederlandsche. Verzekerings Mij   Verzekerings Unie
Johannes de Wit 1902 Generali
Woerdense Levensverz  1965 Nationale Nederlanden
WUH   Nationale Nederlanden
Zaandam,Begrafenisfonds   Aegon
Zaanlandsche Begrafenisfonds (Zaandijk) 1845 Aegon
Zeemans Voorzorg (Harlingen)   Aegon
Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam) 1892 Axent / Aegon
Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam), Leven. Mij. 1890 Stad Rotterdam
Zekerheid geeft rust (Tilburg) 1876 Amev
Zelandia, Onderling Begrafenisfonds (Middelburg),(België) 1852 Amev
Zieken- en Begrafenismaatschappij (Hoorn) 1845 RVS
Zierikzee, Begrafenisfonds   Amev
Zilverenkruis Leven   PVF Achmea pensioen
Zijper Begrafenisfonds  1860 Generali
Zonder Baatzucht  1843 Amev
Zoom (Bergen op Zoom) 1881 Amev
Zorg en Hulp (Rotterdam)   NSF Nationaal Spaarfonds
Zorg voor de Toekomst (Rotterdam)   Aegon
Zorgt in den tijd (Leiden)   Aegon
Zuid Holland, NV Verzekerings Mij. (Den Haag) 1920 Aegon
Zuid Hollandsch Zieken- en Begrafenisfonds (Den Haag ) 1892 Amev
Zuid Hollandse Uitkerings Societeit (Rotterdam) 1900 RVS
Zuid-Hollandsche Leven Mij. (Rotterdam) 1898 Aegon
Zuid-Hollandsche Leven Mij. (Vianen) 1878 Generali
Zuid-Hollandsche maatschappij voor Verzekering (Den Haag) 1898 Amev
Zuid Wester Verzekeringsbank (Amsterdam)   Amev
Zutphen  Begrafenisfonds   RVS
Z.Z. (Ziekenzorg), Levensverzekering maatschappij   RVS
Z.Z Levensverzekerings mij   RVS
Chat openen
Neem vrijblijvend contact met ons op.
Neem vrijblijvend contact met ons op.
Onze uitvaartverzorgers staan voor u klaar.
(whatsapp en sms mogelijk)