Tip: Maak pas een afspraak voor een uitvaartdienst als de overbrenging van het lichaam naar huis is afgerond.